JA 2016 Endesa Américas - Fundamentos de Materias a ser Sometidas a Votación